Akademia

SKŁADKA CZŁONKOWSKA I WAŻNE INFORMACJE


SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Klubie, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ISKRA I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 15-go dnia każdego miesiąca uiszczonych „z góry” za każdy miesiąc. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu MKS Iskra Pszczyna stosownymi uchwałami.

Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).

 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej (obowiązująca od 01 sierpnia 2022):

  1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Klubie – 100 zł/os.

  2. Składka członkowska przy 2 dzieci i każdym następnym dziecku (rodzeństwo) w Klubie – 1 dziecko 100 zł, 2 dziecko i każde następne dziecko 70 zł.

 

Ważne informacje:

  1. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.

  2. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację (należy poinformować o tym biuro Akademii i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy) lub ze względu na trudną sytuację materialną rodziców (również należy udokumentować).

  3. Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być dziecko, które miało przerwę w treningach dłuższą niż 2 miesiące oraz otrzymał taką zgodę od Zarządu Klubu po uprzednim pisemnym poinformowaniu o zaistniałym zdarzeniu Biuro Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna.

Składkę należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto Akademii:

 

PKO BANK POLSKI 62 1020 2528 0000 0202 0309 4406 z dopiskiem:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK, MIESIĄC/ROK za jaki opłacana jest składka

np.: „Składka członkowska Dawid Nowak, rocznik 2010, 01/2020”

 

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

 

OPŁATA WPISOWA


Każdego nowego członka klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości:

  • 275 zł dla zawodników od U4 do U9, w której w skład wchodzi (koszulka i spodenki treningowe, getry, bluza, bidon, worek i koszulka wyjściowa)

  • 310 zł dla zawodników od U10 do U19, w której w skład wchodzi (koszulka i spodenki treningowe, getry, bluza, bidon, koszulka wyjściowa i ortalion);

Wyżej wymieniony sprzęt będzie do odbioru w biurze klubu. Wpłaty dokonujemy na poniższe konto Klubu wraz z opłatą pierwszej składki członkowskiej i złożeniu deklaracji członkowskiej:

 

PKO BANK POLSKI 71 1020 2528 0000 0102 0363 4292 z dopiskiem:

OPŁATA WPISOWA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK, WZROST I ROZMIAR STOPY

np.: „Opłata wpisowa Dawid Nowak, rocznik 2010, wzrost i rozmiar stopy”

 


Deklaracja członkowska MKS Iskra Pszczyna z regulaminem klubu

Sponsorzy I Partnerzy

MIRPOL
Gmina Pszczyna
Powiat Pszczyński
Kwiaciarnia IRYS
Ziobro
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyskiej
Piekarnia Jasiek
Patentus
OSM Pszczyna
K2
Internaft
Sportland
Romanko
Drogród
REMONDIS
PIK Pszczyna
MORiS Pszczyna
POSiR Pszczyna
pless.pl
Ośrodek nad dokawą
Pszczyńska Fundacja
PASS
EFCE
MSiT
Sali
Matmet
fizjos
CEZIS
Dominik Blaut - rehabilitacja
HT&FITTING Polska Sp. z.o.o.
Martes Sport
Osiedle Piastów
PCTR
Śląskie
Bubak Gazy
Fizjoterapia Piotr Kotajny
Magic-sport.com
Bazarek na winklu
Fundacja Orły Sportu
Mikrogranty 2
Przesuń na górę strony