Akademia

SKŁADKA CZŁONKOWSKA


SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Klubie, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ISKRA I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 15-go dnia każdego miesiąca uiszczonych „z góry” za każdy miesiąc. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu MKS Iskra Pszczyna stosownymi uchwałami.

Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI I WAŻNE INFORMACJE


Każdego nowego członka klubu obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 200,00 zł, w ramach której dziecko zostanie wyposażone w sprzęt treningowy Klubu tj.: 2x komplety treningowe (koszulka, spodenki, getry), polo reprezentatycyjne, bluzę treningową.

 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej (obowiązująca od 1 września 2018):

  1. Składka członkowska przy 1 dziecku w Klubie – 80 zł/os.
  2. Składka członkowska przy 2 dzieci (rodzeństwo) w Klubie – 1 dziecko 80 zł, 2 dziecko 40 zł.
  3. Składka członkowska przy 3 dzieci (rodzeństwo) w Klubie– 1 dziecko 80 zł, 2 dziecko 40 zł, 3 dziecko – 20zł.

 

Ważne informacje:

  1. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
  2. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację (należy poinformować o tym biuro Akademii i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy) lub ze względu na trudną sytuację materialną rodziców (również należy udokumentować).
  3. Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być dziecko, które miało przerwę w treningach dłuższą niż 2 miesiące oraz otrzymał taką zgodę od Zarządu Klubu po uprzednim pisemnym poinformowaniu o zaistniałym zdarzeniu Biuro Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna.

 

WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ I OPŁATY WPISOWEJ


Składkę należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto Akademii:

 

PKO BANK POLSKI 62 1020 2528 0000 0202 0309 4406 z dopiskiem:

SKŁADKA CZŁONKOWSKA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK, MIESIĄC/ROK za jaki opłacana jest składka

np.: „Składka członkowska Dawid Nowak, rocznik 2010, 01/2020”

 

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

Opłatę wpisową dokonujemy na osobne konto Klubu:

 

PKO BANK POLSKI 71 1020 2528 0000 0102 0363 4292

z dopiskiem: OPŁATA WPISOWA IMIĘ NAZWISKO DZIECKA, ROCZNIK

np.: „Opłata wpisowa Dawid Nowak, rocznik 2010”

 

Deklaracja członkowska MKS Iskra Pszczyna z regulaminem klubu

Sponsorzy I Partnerzy

MIRPOL
Gmina Pszczyna
Powiat Pszczyński
Kwiaciarnia IRYS
Ziobro
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyskiej
Piekarnia Jasiek
Patentus
OSM Pszczyna
K2
Internaft
Sportland
Romanko
Drogród
REMONDIS
PIK Pszczyna
MORiS Pszczyna
POSiR Pszczyna
pless.pl
Ośrodek nad dokawą
Pszczyńska Fundacja
PASS
EFCE
MSiT
Sali
Matmet
fizjos
CEZIS
Dominik Blaut - rehabilitacja
HT&FITTING Polska Sp. z.o.o.
Martes Sport
Osiedle Piastów
PCTR
Śląskie
Bubak Gazy